Resultaten enquête

Energiek De Vecht heeft zich voorgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Vecht en u heeft waarschijnlijk ook de enquête in de bus gehad en deze wellicht ook in gevuld.

We hebben de resultaten verwerkt en een samenvatting geschreven. Die samenvatting is onderaan dit bericht te vinden. De meningen en ideeën van de bewoners omtrent de energietransitie en hoe we daar mee om moeten gaan in de Vecht en omgeving worden meegenomen in onze aanpak!

Energiek de Vecht bestaat uit Rolof Mulder, Harry Davelaar, Gerard Kolkman, Gustave Moot, Annelies Nuijens, Jeroen van der Geest, Jan Blankespoor, Martijn van der Boom en Frans Leerkes.

U kunt ons bereiken door ons te bellen of via het e-mailadres energiek@de-vecht.nl.

Wil je weten hoe wij te werk gaan? Lees dan de Routekaart 

Samenvatting Enquête Energiek De Vecht

De commissie heeft 335 stuks enquêtes verzonden. We hebben in het totaal 62 reacties ontvangen, met 50 compleet voltooide reacties en 12 gedeeltelijk ingevulde enquêtes. 51 zijn particulier, 11 hebben zich bekend gemaakt als ondernemer. Dat betekend dat er in het totaal  18,5% van de bewoners heeft gereageerd.

Uitkomsten:

1.            85% van de bewoners geeft aan de overgaan naar duurzame energie (zeer) belangrijk te vinden.

2.            76% van de bewoners vindt het belangrijk dat De Vecht energie neutraal gaat worden.

3.            55% Heeft ideeën over hoe dat te doen, 45% weet het nog niet of heeft geen mening.

Top 4 ideeën:   1. Zonnepanelen op de daken van de bebouwing.

2. (Kleinschalige) Windmolen/wokkels

3.  Isoleren

4. (Hybride) Warmtepomp

4.            Bijna 60% van de bewoners geeft aan te verwachten dat er meer moet gaan gebeuren om  energie neutraal te worden. Dit zou moeten gebeuren door (overheid)subsidie van zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, wind energie maar ook gebruik van nieuwe technologie.

5.            71% is van plan te gaan investeren en 23% is dit voornemens te doen in de toekomst. Ze willen dit doen middels:

6.            De belangrijkste stimulans om te verduurzamen is om ondersteund te worden met financiële (subsidies) ondersteuning (45%) i.c.m. makkelijkere uitvoering/regelgeving (17%) en meer informatie (16%). Bovendien geeft een belangrijk deel van de respondenten voorkeur te hebben aan hulp middels een energiecoach.

7.            Maar liefst 88% wil zonnepanelen op dak/grote daken gevolgd door kleine windmolens (6%) of middelgrote windmolens (4%). Slechts 2 % is voorstander van zonnepanelen op het land.

8.            Als er dan al een park moet komen, dan vindt 75% het (zeer) belangrijk zelf eigenaar worden en zeggenschap te behouden.

9.            75% van de respondenten zou dak(en) beschikbaar stellen als er geen investering nodig is, hetgeen 42% alleen doet onder de juiste voorwaarden.

Tenslotte:

Meerdere respondenten geven aan dat er (zeer) negatief staan tegenover windmolens en zon op het land, echter daar tegenover is het besef dat er wat moet gebeuren en dat gebruik van land/windenergie vrijwel onvermijdbaar lijkt.

Voorlopige conclusie:

Met de vorming van de commissie is er een goede stap in de richting gezet, echter van een mandaat kan zeker niet worden gesproken. We zien dit eerder als een indicatie van een algemene richting waaraan dit deel van de bewoners denkt de doelen in de VES te kunnen gaan behalen. De recente ontwikkelingen in het klimaat en de enorm gestegen gasprijs kan hopelijk op een grotere urgentie rekenen bij meer bewoners. We zien wel dat er grote samenhang is tussen welke maatregelen er moeten worden genomen en dat er behoefte is aan informatie, ondersteuning en begeleiding in het verduurzamingstraject omdat dit toch voor veel respondenten lastig blijkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.